De vijver van onze visclub was vroeger een poel.
Deze poel lag in de weide welke grensde aan de boerderij van de familie Vranken-Schabon.
De poel was een uitloper van de vlasroute (wissen). Deze route loopt verder in de richting Elen.
In de jaren 1970 werd de poel uitgediept tot er een echte  vijver ontstond.
De uitgegraven grond werd gebruikt voor aanleg van de sportvelden “De Borg”.
De visclub van Neeroeteren, welke aanvankelijk enkel viste op het kanaal, nam de vijver over van de gemeente Neeroeteren.
Later viste men alleen nog op de vijver.

Het visbestand bestaat hoofdzakelijk uit opgezette karpers.
Paling, voorns, brasems en snoek zijn in beperkte mate aanwezig.
Het water in de vijver is grondwater. Bij uitzonderlijke situaties is er aanvoer van water uit de voorbijstromende Bosbeek.
De vijver heeft een wateroppervlakte van 62 are. De waterhoeveelheid zou ongeveer 11.000.000 liter zijn.

Vlak naast de vijver, aan de Bosbeek, ligt de gekende Klaaskensmolen. Deze oude gerestaureerde molen is een houtzaagmolen of een onderslag watermolen.
De vijver ligt pal naast het toeristisch fietspad in de nabijheid van knooppunt 47.

De leden van de VNA mogen het ganse jaar  vissen van zonsopgang tot zonsondergang.
Dagpassen zijn niet beschikbaar.
Van eind maart tot begin november zijn er op vrijdag, soms zaterdag en iedere zondag wedstrijden voor de leden.
In juli en augustus zijn er wedstrijden voor de jeugd en de dames.
Bij de jeugdwedstrijden mag iedereen meedoen tussen 5 – 12 jaar. Vergunning is niet nodig.
 Bij de dames mag iedereen eveneens meedoen maar ze moeten een of andere band hebben met een clublid.
Lidmaatschap is eveneens niet vereist.

Naast de vijver is ons clubhuis gelegen. Het clubhuis is bijna dagelijks geopend het gehele jaar door.
Op het terras kan men genieten van een lekker fris drankje welke je met liefde zullen aangeboden worden door Leen en Jaak.
De vijver, clubhuis en terras zijn gemakkelijk toegankelijk voor gehandicapten.
Spring eens binnen “De koffie staat altijd klaar”.

Bestuur VNA bedankt!

Wij danken het bestuur van de visclub voor hun noeste arbeid. 
Dagelijks worden er werken uitgevoerd rond de visvijver waardoor onze vijver een van de mooiste vijvers is in de omgeving.
Moesten deze werken niet uitgevoerd worden zou de vijver er binnen de korste tijd uitzien als op de foto hierlangs!

Visvijver in 360°

Druk op de linker muisknop en ga vervolgens met de muisaanwijzer over de foto.
Vervolgens zie je de vijver over zijn gehele lengte, breedte en hoogte.
Je kan in en uitzoemen.

Tijdens wedstrijden is de vijver opgedeeld in vijf sectoren.
Aan de visvijver zijn er drie plaatsen welke niet mogen bevist worden.
De jachthaven en de twee paaiplaatsen.
Rond de vijver zijn er 55  visplaatsen.

Sluit Menu

Welkom!

We heten U welkom op de nieuwe website van VNA Neeroeteren.
Heb je goesting om te vissen op een vijver waar iedereen vis vangt?
Spring eens binnen in het clubhuis en vraag inlichtingen aan Jaak of Leen.
Clubhuis is iedere dag geopend vanaf 13.30 uur.
Tot ziens aan de vijver!

Ik zoek een vismaat!

Wie een vismaat zoekt voor een koppelwedstrijd kan een verzoek doen onder het blad “BLOG“.
Wel vermelden voor welke wedstrijd.
Opgave van uw gsm nummer zou gemakkelijk zijn om afspraken te maken.

Vertaling»