Reglementen 2024

De reglementen van 2023 werden aangepast.
Er werd gekozen om het reglement te verkorten.
Het bestuur kan de reglementen steeds bijstellen als dit nodig is.

HUISHOUD EN WEDSTRIJDREGLEMENT 2024

VISVIJVER ” DE BORG “

VZW VISSERSCLUB ” VERMAAK NA ARBEID “
NEEROETEREN

Bestuur.

Vrinssen Henri                              Goyens
Jaak                                  Syroit
Jacky                                          Vandewal
Helena

Voorzitter                                      Penningmeester                           Secretaris                                          Bestuurslid

Art.1.

Ieder die
in het bezit is van een visverlof uitgereikt door de VZW
vissersclub”Vermaak na Arbeid”Neeroeteren mag vissen op de visvijver       “DE Borg”.

Art.2.

Het visverlof is
persoonlijk en is 1 jaar geldig. De prijs wordt jaarlijks bepaald.

De prijs voor 2024 is bepaald op:

Miniemen 17,50 € – Junioren 20 € –
Dames 17,50 € – Senioren en Veteranen 25 €.

Art.3.

Iedere visser
wordt geacht het reglement te kennen en stipt na te leven.

Dit reglement zal
openbaar bekend gemaakt worden op het uithangbord aan de vijver.

Ieder lid zal het reglement ontvangen samen met zijn lidkaart.

Art.4.

Er mag gevist worden van zonsopgang tot zonsondergang.

Eventuele sluitingsdagen zullen tijdig bekend gemaakt worden.

Dit gebeurd in overleg met het bestuur, indien de visstand in gedrang komt.

Op wedstrijddagen mag er gevist worden vanaf zonsopgang tot 12.00 uur

Deze dagen worden uitgehangen op het info bord.

Art.5.Materiaal en visplaats.

Er mag maar gevist worden met 1 handlijn voorzien van een enkele haak.

Vissen met elastiek is toegestaan.

Werphengel is niet toegestaan.

De lengte van de stok is maximum 10 m. De maximum lengte van stok met draad is 15 m.

Er mag enkel gevist worden met haken zonder weerhaak met een maximum haakmaat van 10.

Dit wil zeggen dat haakmaten vanaf 10 zijn toegelaten (10,12,14 enz.).
Weerhaak dichtknijpen is niet toegestaan.

Haken van maat 10, 12 ….. met een breedte van meer dan 7 mm zijn niet toegelaten

Een hair en alle andere hulpmiddelen zijn verboden.   

Nieuw                                

De dobber mag niet kleiner of lichter zijn dan 0,5 gr voor het lood moet er minimum 2x cilindretti of styllood                                 no. 18/10 – 0.219 gr  of  2 x hagellood no1- 0.250 gr. aan staan. Het gewicht van merk kan wel afwijken.

 

Schepnet en leefnet zijn verplicht. Alle gevangen vis moet zich in een leefnet bevinden.

Er mag maar 15 Kg vis per leefnet aanwezig zijn, bij meer vis dient men een tweede leefnet te gebruiken.

Er mag geen vis van het ene naar het andere net overgeplaatst worden.

Bij niet naleven van deze maatregel worden er maar 15 kg gewogen (Tilt) .Bij 20 kg is het 0. BIJ 25 kg 0 over gans de lijn                     

Het leefnet moet minimum 2 meter lang zijn.

Er mag niet met aas op het water gevist worden.

Er moet op de bodem gevist worden.

Het gebruik van een schepnet is verplicht.

Lepelen is ten strengste verboden.

Er moet gevist worden recht voor de visplaats

Schuinvissen links of rechts is verboden.

Nieuw

Aan de linker zijde van de visplaats mag er weer gevist worden.

We vissen met een  hengel minimum 3 mtr lengte aanslag van top tot aan de dobber is 60cm.

30cm links van de kant en maximum tot aan de rode streep.

 

Alle vissen dienen geschept te worden en alle vis dient met respect behandeld te worden.

Geen enkele vis mag nog onthaakt worden op de grond. Wanneer het moeilijk is om de vis al zittende te onthaken MOET de vis onthaakt worden in een emmer of bak met
water
. De vis loopt teveel verwondingen op tijdens het onthaken in de kiezel of gras. Een onthaakmat is niet toegelaten.

Vissen mogen niet meegenomen worden.Deze blijven steeds eigendom van de club.

De gevangen vis moet met de meeste voorzichtigheid terug gezet worden. Liefst de handen nat maken.

Het gebruik van een doek of handschoen bij het onthaken is verboden.                                                          
 
Alle leefnetten en schepnet dienen gespoeld te worden in de voorziene bakken met ontsmettingsmiddel en dit voor aanvang van de wedstrijd.

Bij het vrij vissen is het  verboden de gevangen vis te wegen .

Bij het vrij vissen leefnetten verboden.

Art.6.

Er mag enkel gevist worden op de plaats nummers van 1 tot 55.

Het is ten strengste verboden te vissen in de aangeduide paaiplaatsen.

Zelfs daar mag de oever niet betreden worden.

De visser dient op aanvraag van het bestuur zijn visverlof te tonen en zijn lijnen te laten controleren, voor wat betreft het aas of de maat en breedte van de haak.

Art.7.

Honden met of zonder leiband worden niet toegelaten rond de vijver.

Personen die de vissers hinderen, worden onmiddellijk van het terrein gezet.

Drugs zijn ten strengste verboden.

Vissers die in overtreding zijn met boven genoemd reglement zullen zonder verwittiging hun visverlof onmiddellijk moeten afgeven en dit zonder terugbetaling van het
visverlof.

Er zal er een boete opgelegd worden voor de eventuele beschadiging veroorzaakt door de overtreder.

Door de Politie zal een proces-verbaal opgesteld worden.

Art.8. Plaats en datum.

De wedstrijden worden gehouden op de clubvijver “De Borg” op de datums voorzien in de wedstrijdkalender 2024.

Bij onvoorziene omstandigheden kan het bestuur hieraan wijzingen aanbrengen of wedstrijden onderbreken.

Een wedstrijd die onderbroken wordt en waarvan de duurtijd meer dan de helft versteken is wordt als geldig verklaart.

Wanneer de omstandigheden het toelaten zal deze wedstrijd terug hervat worden. Het bestuur zal hieromtrent op dat ogenblik een gepast besluit nemen.

Wedstrijden die onderbroken worden voor dat de eerste helft van de wedstrijd verstreken is en niet meer door omstandigheden kan hervat worden zullen naar een latere datum
verschoven worden.

Art.9. Deelname.

Ieder lid mag deelnemen aan de vrije en clubwedstrijden. Na de 3° clubwedstrijd zijn er geen inschrijvingen meer mogelijk om deel te nemen aan de clubwedstrijden (max. 55
plaatsen).

Voor de vrije wedstrijden dient men zich persoonlijk op de dag van de wedstrijd aan te melden.

Deelnemers moeten in het bezit zijn van een visverlof uitgereikt door de VZW vissersclub “Vermaak Na Arbeid” Neeroeteren.

De deelnemer dient zijn deelname te bevestigen aan de inschrijvingstafel de dag van de wedstrijd vanaf twee uur voor het begin van de wedstrijd.

Veteranen die niet kunnen deelnemen aan een vrijdagwedstrijd dienen zich af te melden ten laatste op donderdag voor 12.00 uur.       

Reserves kunnen dan alsnog verwittigd worden.

Art.10. Aanvang en duur van de wedstrijden.

Voor de wedstrijden gelieve de kalender te raadplegen.

Het begin en einde van de wedstrijd wordt aangeduid met een fluitsignaal van de wedstrijd-verantwoordelijke.

Art.11. Plaatsaanduiding.

Op de wedstrijddag gebeurd de plaatsaanduiding door loting.  De loting gebeurd onder toezicht van twee bestuursleden en STIPT een uur voor de aanvang van de wedstrijd. Voor
clubwedstrijden is dit om 13.30 uur.

Wat betreft de onderlinge afstand zal er rekening gehouden worden met het aantal deelnemers.

De afstand moet gerespecteerd worden.

Er wordt in 5 sectoren gevist

Art.12. Voederen en aas.

Er mag gevist worden met alleen gele en witte mais, hennep, tarwe, witte maden en regenwormen.

Er mag gevoerd worden met stopjes.
Enkel stopjes gekocht bij onze club mogen gebruikt worden.

Met stopjes mag er op geen enkele manier gevist worden. Dit is totaal verboden.

Al het andere is verboden.

Het voer mag niet gemalen worden en moet in zijn oorspronkelijke staat gebruikt worden.

Stopjes mogen niet gebroken, vermalen of geweekt worden.

Kleurstoffen en chemische producten zijn ten strengste verboden.

Rode maden zijn verboden.

Het is ten strengste verboden te vissen met de vlok.

Het is verboden te kuppen.

Voederbootjes zijn verboden.

Het bestuur zal beslissing nemen als er twijfels bestaan.

Nieuw

Het visvoer is beperkt tot maximum 4 potjes en een klein potje
voor regenwormen.

Dwz 2 potjes van een soort aas voorzien + de 2 andere potjes elk een ander soort aas zo als
hennep/tarwe/ maden/mais/ stopjes. Andere bijzet potjes zijn verboden.

De potjes mogen maar tot aan de rand gelijk gevuld zijn .

Deze door de club voorgeschreven potjes zijn verkrijgbaar in het clubhuis tegen betaling.

 Art.13. Punten verdeling.

De puntentelling wordt bepaald door het meeste gewicht per sector.

Bij gelijke stand van gewicht en of punten, in of buiten de sector, gaat de laagste plaatsnummer voor.

De maat van de vis is onbeperkt.

De gevangen vis voor het fluitsignaal van de wedstrijd tellen niet mee en moet zonder foutterug gezet worden.

De aangeslagen vis die vlak voor het eindsignaal aan de haak zit telt wel mee.

Art.14. Wegen en optellen der punten.

Het wegen en optellen van de gevangen vis gebeurd door twee leden in het bijzijn van de deelnemer.

De deelnemer dient op zijn plaats te blijven tot de wegers zich aanbieden.

Vissers die vroegtijdig stoppen zonder geldige reden komen niet in aanmerking voor de uitslag.

Deze wedstrijd zal dan ook niet meetellen voor het eindklassement.

Art.15. Eindklassement.

Voor het opmaken van het eindklassement tellen alle wedstrijden mee. Er worden wel 2 val wedstrijden ingelast.

De uitreiking van de prijzen van de huldigingen zullen enkel gebeuren zie wedstrijdkalender en kunnen uiterlijk de dag nadien afgehaald worden in het clubhuis.

Art.16. Inschrijvingsgeld per wedstrijd.

Nieuw

Voor vrijewedstrijden  zal er een prijzenpot voorzien zijn voor 1/3 van de deelnemers.Inschrijvingsgeld is 5€.

Voor de clubwedstrijden is het inschrijvingsgeld 3€ dit gaat nu gans in de prijzenpot en bij het eindklassement aan elk lid die in aanmerking komt gelijk verdeeld . Voor de eerste 3 komt er voor de 1ste 100€  voor de 2de 75e 3de 50€ bij.

Ieder lid die in aanmerking wil komen voor het eindklassement voor de clubwedstrijden moet minstens 7 clubwedstrijden mee vissen. Voor de veteranen clubwedstrijden zijn dat 9 wedstrijden.

 

Art.17. Hulp aan derde.

Buiten de deelnemer mag niemand de handlijn bedienen, uitgezonderd bij eventuele materiaal pech kan hulp geboden worden maar niet door een toeschouwer.

Vis scheppen bij een andere deelnemer is toegelaten, indien er om gevraagd wordt.

Art.18. Overtredingen en boete.

Bij overtredingen van bovengenoemd reglement, wordt de overtreder met uitsluiting beboet en krijgt 30 punten.

Deze wedstrijd telt dan ook mee voor het eindklassement en kan niet beschouwt worden als een valwedstrijd.

Bij herhaling zal de deelnemer niet meer aan de wedstrijden mogen deelnemen.

Art.19. Hinderen.

Deelnemers mogen elkaar niet hinderen: niet voor, na of tijdens de wedstrijden.

Bij eventuele klachten, de wedstrijdverantwoordelijke onmiddellijk verwittigen.

Het is verboden om met de handlijn te gaan wandelen tijdens de wedstrijd.

Art.20. Sectorenvissen.

De sectoren worden verdeeld door de bestuursleden. Deze beslissen welke nummering er gebruikt wordt.

Indien men niet aanwezig is op de wedstrijd zal de eerste of tweede valwedstrijd ingezet worden. Indien deze reeds gebruikt zijn zullen er 15 punten bij de telling komen per gemiste wedstrijd.

Er worden punten gegeven per sector.

Voor het gewicht: degene met het meeste gewicht = de minste punten.

Degene met de minste punten in de sector wint de sector.

Voor het eindklassement telt de gewonnen sectorplaats.

Art.21. Let op.

Al het lood mag niet meer dan 30 cm van de haak geplaatst worden.

Draaibout wordt als lood geteld en schuiflood mag niet als bovenste lood gebruikt worden.

Het is verboden met een voorgelode pen te vissen.

De leefnetten moeten ingeworpen worden voor de visplaats of links en rechts van de visplaats.

Links en rechts mag het uiteinde van het  leefnet niet verder liggen dan een meter van de visplaats (hindering visser links of rechts).

Art.22. Wat verstaan we onder slepend vissen en halfwater vissen!

Slepend en halfwater vissen is verboden.

Wanneer men voert, vervolgens ingooit, terug ophaalt, nogmaals voert en terug ingooit (enz.) is bewust boven of halfwater vissen.
De dobber mag niet volledig uit het water komen bij het lokken, of bewegen van het aas.
We voeren als de dobber op zijn plaats ligt.

We vissen aan of op de bodem.

Wanneer men met een lange stok vist, werpt men in. Vervolgens zo snel mogelijk delen bijsteken.

Aas uit het water heffen en ingooien op de plaats waar men wil vissen. Niet een meter voor of achter de visplaats  ingooien en vervolgens aas slepen naar de visplaats. Dit beschouwen we als slepen!

Naar links of rechts slepen is eveneens verboden.

Men mag een tikje aan de dobber geven om het aas in beweging te brengen.

Het omhoog halen van het aas, terug laten zakken, terug ophalen en laten zakken (enz.) wordt eveneens beschouwd als slepend vissen.

Art.23. Toezicht en controle.

Controleer zelf je medevissers. Het bestuur kan niet alles zien. Alle ongeregeldheden dienen direct aan de wedstrijdleiding te worden gemeld.

Alleen klachten ingediend tijdens de wedstrijd en voor het einde van de weging zijn geldig.

 

Art.24.

Alle afval dient meteen door de visser opgeruimd te worden. Dus niet aan de vijver laten liggen.

Bij lijnbreuk ook de snaren opruimen.

Verschillende watervolgels raakten al verstrikt in achtergelaten visdraad.

Tevens schade aan grasmaaier.

Gelieve het leeggoed na het vissen of wedstrijd binnen te brengen a.u.b.

Het is niet de bedoeling dat het bestuur dit doet.

Art.25..

Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

De minderjarigen dient vergezeld te zijn door een van zijn ouders of eventuele verantwoordelijke.

De minderjarige moet een toestemmingsverklaring voorleggen van ouders of verantwoordelijke voor dat een visverlof afgeleverd kan worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Art. 26.Opening clubhuis.

Openingsuren van het clubhuis vanaf 01 jan 2024.
Het clubhuis zal iedere dag open zijn van 13.30 uur tot 23.00 uur.
Uitzonderlijk is de opening tot 24.00 uur bij avondwedstrijden .

De reglement kan ten alle tijden door het voltallig bestuur worden aangepast.
DE VISVERLOVEN DIENEN VOORAF AFGEHAALD TE WORDEN BIJ HET BESTUUR IN HET CLUBHUIS.