resized_DSCFpanorama

Huisreglement

2020

Huishoudelijk reglement visvijver “De Borg” 2020

Art.1.
Ieder die in het bezit is van een visverlof uitgereikt door de VZW vissersclub “ Vermaak Na Arbeid” Neeroeteren, mag vissen op de visvijver “De Borg”. 

Art.2.
Het visverlof is persoonlijk en is 1 jaar geldig.
De prijs wordt jaarlijks bepaald.
De prijs voor 2020 is bepaald op:
Miniemen 15 € -Junioren 17,5 € – Dames 15 € – Senioren en Veteranen 22,5 €.

Art.3.
Iedere visser wordt geacht het reglement te kennen en stipt na te leven.
Dit reglement zal openbaar bekend gemaakt worden op het uithangbord aan de vijver.
Ieder lid zal het reglement ontvangen samen met zijn lidkaart.
Vroege leden krijgen enkel een opsomming van de gewijzigde of nieuwe reglementen.

Art.4.
Er mag gevist worden van zonsopgang tot zonsondergang.
Eventuele sluitingsdagen zullen tijdig bekend gemaakt worden.
Dit gebeurd in overleg met het bestuur, indien de visstand in gedrang komt.
Op wedstrijddagen mag er gevist worden vanaf zonsopgang tot 12.00 uur met uitzondering op 28 juni, 1 augustus en 24 augustus.
Deze dagen worden uitgehangen op het infobord.

Art.5.
Er mag gevist worden met alleen gele en witte mais, hennep, tarwe, witte maden en regenwormen. Al het andere is verboden.
Er mag gevoerd worden met stopjes. Enkel stopjes gekocht bij onze club mogen gebruikt worden.
Met stopjes mag er op geen enkele manier gevist worden. Dit is totaal verboden.
Stopjes mogen niet gebroken, vermalen of geweekt worden.
Kleurstoffen en chemische producten zijn ten strengste verboden.
Rode maden zijn verboden.
Het is ten strengste verboden te vissen met de vlok.
Het bestuur zal beslissing nemen als er twijfels bestaan.
Het visvoer is beperkt tot maximum 4 potjes en een klein potje voor regenwormen.
Deze voorgeschreven potjes zijn verkrijgbaar in het clubhuis tegen betaling.

Art.6.
Er mag maar gevist worden met 1 handlijn, en voorzien van een enkele haak.
Vissen met elastiek is toegestaan.
Werphengel is niet toegestaan.
Een hair en alle andere hulpmiddelen zijn verboden.
Er mag enkel gevist worden met haken zonder weerhaak met een maximum haakmaat van 10.
Dit wil zeggen dat haakmaten vanaf 10 zijn toegelaten (10,12,14 enz.).
Weerhaak dichtknijpen is niet toegestaan.
De breedte van de haak is vanaf nu beperkt tot 7 mm.
Voorbeeld: Haken van maat 10 , 12 …..met een breedte van meer dan 7 mm zijn niet toegelaten.
 Er mag niet met aas op het water gevist worden.
Er moet op de bodem gevist worden.
Het gebruik van een schepnet is verplicht. Dit moet op voorhand gespoeld worden in de voorziene bakken met ontsmettingsmiddel.
Geen enkele vis mag onthaakt worden op de grond.
Wanneer het moeilijk is om de vis al zittende te onthaken MOET de vis onthaakt worden in een emmer of bak met water.
De vis loopt teveel verwondingen op tijdens het onthaken in de kiezel of het gras.
Een onthaakmat is niet toegelaten.
Lepelen is ten strengste verboden.
Het is verboden de gevangen vis te wegen bij het vrij vissen.

Art.7.
De gevangen vis moet met de meeste voorzichtigheid terug gezet worden. Liefst de handen nat maken.
Het gebruik van een doek bij het onthaken van de vis is verboden.
Gebruik van een leefnet is verboden.
Vissen mogen niet meegenomen worden. Deze blijven eigendom van de club.

Art.8.
Het is ten strengste verboden te vissen in de aangeduide paaiplaatsen.
Zelfs daar mag de oever niet betreden worden.

Art.9.
Er mag enkel gevist worden op de plaats nummers van 1 tot 55.

Art.10.
Alle afval dient meteen door de visser opgeruimd te worden. Dus niet aan de vijver laten liggen.
Bij lijnbreuk ook de snaren opruimen.
Verschillende watervogels raakten al verstrikt in de achtergelaten visdraad.
Tevens schade aan de grasmaaier.
Gelieve het leeggoed na het vissen of wedstrijd binnen te brengen a.u.b.
Het is niet de bedoeling dat het bestuur dit doet.

Art.11.
De visser dient op aanvraag van de Politie of het bestuur zijn visverlof te tonen en zijn lijnen te laten controleren, voor wat betreft het aas of de maat en breedte van de haak.

Art.12.
Vissersboten zijn niet toegelaten.

Art.13.
Geen enkele watersport is toegelaten.
Wanneer de vijver is dichtgevroren is het ten strengste verboden het ijs te breken of te betreden. Dit omwille van de vissterfte.

Art.14.
Honden met of zonder leiband worden niet toegelaten rond de vijver.
Ruiters te paard zijn niet toegelaten binnen de omheining van de vijver.
Gelieve de fietsen in de voorziene rekken te plaatsen, niet parkeren aan de poort.

Art.15.
Personen die de vissers hinderen, worden onmiddellijk van het terrein gezet.
De vissers dienen een afstand te respecteren van tenminste 6 meter, zodat men elkaar niet kan hinderen.
Drugs zijn ten strengste verboden.

Art.16.
Vissers die in overtreding zijn met boven genoemd reglement zullen zonder verwittiging hun visverlof onmiddellijk moeten afgeven en dit zonder terugbetaling van het visverlof.
Er zal een boete opgelegd worden voor de eventuele beschadiging veroorzaakt door de overtreder.
Door de Politie zal een proces-verbaal opgesteld worden.

Art.17.
Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
De minderjarigen dienen vergezeld te zijn door een van zijn ouders of eventuele verantwoordelijke.
De minderjarige moet een toestemmingsverklaring voorleggen van ouders of verantwoordelijke voor dat een visverlof afgeleverd kan worden.

Art.18.
De reglement kan ten alle tijden door het voltallig bestuur worden aangepast.
HET VISVERLOF DIENT VOORAF AFGEHAALD TE WORDEN IN HET CLUBHUIS (BESTUUR).